mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 lipiec 2019
Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec

Ogłoszenie w sprawie nieruchomości usytuowanej w jednostce ewidencyjnej Siewierz – obszar wiejski, obręb Dziewki, oznaczonej jako działka numer 59

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

 

BGN-I.6821.15.2019                                                                                                                                               Będzin, 2019-06-18

 

 

OGŁOSZENIE

Starosty Będzińskiego

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 i art. 124a ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

 

informuję

 

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowanej w jednostce ewidencyjnej Siewierz – obszar wiejski, obręb Dziewki, oznaczonej jako działka numer 59 o powierzchni 0,0762 ha, przez udzielenie zezwolenia na założenie ii przeprowadzenie przewodów oraz urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej.

 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, o zgłoszenie się, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 26 czerwca 2019 r., do Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17, celem udokumentowania swojego prawa do przedmiotowej nieruchomości.

 

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem.

 

Kontakt telefoniczny do Biura Gospodarki Nieruchomościami: (32) 368 07 82, w poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, w piątek w godzinach 7.30-14.00.

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie