mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 20 marzec 2019
Imieniny obchodzą: Aleksandra, Klaudia, Anatol

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI                                                                        Będzin, 2019-03-12

BGN-I.680.3.2017

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „Nadzieja”
w Mierzęcicach, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 703 ) Starosta Będziński informuje, że pismem z dnia 12.03.2019 r. nr BGN-I.680.3.2017 wystąpił do Archiwum Państwowego
w Piotrkowie Trybunalskim, w Częstochowie, w Łodzi oraz w Kielcach o sprawdzenie czy
w tamtejszych zasobach znajdują się jakiekolwiek dokumenty dot. Spółki,
a w szczególności:

- tabela nadawcza nadania gruntów włościanom wsi Mierzęcice, która będzie stanowić podstawę  dla ustalenia skąd wywodzi się następstwo prawne osób, które obecnie zgłaszają swoje żądania do udziału we wspólnocie

- wykazy uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazy obszarów gospodarstw przez nich posiadanych wg stanu na dzień wejścia w życie ww. ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, 

- akta dot. Wspólnoty Leśno – Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach - sygn. nr   RG.ON.5/6/3/67.

 Jednocześnie informuję, że pismo Starosty Będzińskiego z dnia 03.12.2018 nr BGN-I.0750.3.2017 wzywające Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej „ Nadzieja” w Mierzęcicach, dot. uzupełnienia materiału dowodowego do dnia 31.01.2019 r. , w zakresie przedłożenia następujących dokumentów:

-  tabeli nadawczej nadania gruntów włościanom wsi Mierzęcice, która będzie stanowić podstawę  dla ustalenia skąd wywodzi się następstwo prawne osób, które obecnie zgłaszają swoje żądania do udziału we wspólnocie,

-    określenia jaki był charakter użytkowania gruntów osób ubiegających się o udział we wspólnocie, z uwagi na to, że w przypadku użytkowania gruntów stanowiących lasy, grunty leśne lub nieużytki przeznaczone do zalesienia, wnioskodawcy muszą wykazać użytkowanie ww. gruntów przez okres 5 –ciu  lat, przed wejściem
w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, a nie przez okres 1 roku, pozostało bez odpowiedzi.            

 

W związku powyższym wyjaśniam, że nieuzupełnienie ww. materiału dowodowego, a w szczególności określenia, jaki był charakter użytkowania gruntów osób ubiegających się o udział we wspólnocie będzie skutkowało wydaniem decyzji w oparciu o dotychczasowo przedłożone dokumenty.

 

 

Z up. Starosty Będzińskiego

Lidia Firek

       Kierownik Biura

          Gospodarki Nieruchomościami

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie